Skip to main content

O društvu

O Društvu Joga v vsakdanjem življenju Maribor

Začetki Društva Joga v vsakdanjem življenju Maribor, in posredno tudi Joge v vsakdanjem življenju v Sloveniji, segajo v leto 1988, ko je priznani mariborski fotograf in bioenergetik Jože Gal na seminarju joge na Pohorju srečal Vishwaguruja Svamija Maheshvaranando - avtorja Sistema Joga v vsakdanjem življenju.

splet mala

Jeseni 1990 se je v Mariboru pričela prva redna vadba joge, uradno pa je bilo društvo ustanovljeno leta 1991. Postopoma je iz ene vadbene skupine nastalo več vadbenih enot, v okviru katerih trenutno poteka vadba joge v vseh večjih krajih severovzhodne Slovenije. Tako se tečaji joge zraven Maribora odvijajo še na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Lendavi, Gornji Radgoni, Velenju, Slovenj Gradcu, Miklavžu na Dravskem polju, na Muti, na Ravnah na Koroškem, v Studenicah pri Poljčanah in Šmartnem ob Paki. V okviru vseh vadbenih enot letno vadi jogo povprečno 1500 ljudi. Tako spada med največji center joge v SV Sloveniji ter najstarejše društvo, ki v Mariboru izvaja redno vadbo izvorne joge.

Društvo dvakrat letno organizira tečaje joge (jesenski in pomladanski semester), ki trajajo štiri do pet mesecev, in v njihovem okviru poteka sistematična stopenjska vadba po Sistemu Joga v vsakdanjem življenju, ki omogoča vzpostavljanje in ohranjanje zdravja, notranjega miru, telesne in duševne vitalnosti in duhovni razvoj. Zraven naše osnovne dejavnosti v okviru društva redno potekajo duhovna srečanja (satsangi), predstavitve vegetarijanske prehrane, tečaji posebnih jogijskih tehnik ter različne dobrodelne prireditve.

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor je aktivno vključeno v delovanje Zveze joga društev Slovenije ter je član mednarodne krovne organizacije International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship.